مراقبت و سلامتی, مقالات

کدام روش کاشت ناخن بهتر است؟

جزیره نیل | 0936.7600.271 | jazirehnail 2-23 کدام روش کاشت ناخن بهتر است؟ مراقبت و سلامتی مقالات

کدام روش کاشت ناخن بهتر است؟

خانمها به دلایل مختلفی کاشت ناخن انجام میدهند؛ برخی صرفا برای زیبایی و برخی دیگر به دلیل مشکلات ناخنهایشان و برای پوشاندن ناخنهایی که به گفته خودشان رنگ و روی زیبایی ندارد انواع کاشت را تجربه میکنند.

جزیره نیل | 0936.7600.271 | jazirehnail 1-27-300x300 کدام روش کاشت ناخن بهتر است؟ مراقبت و سلامتی مقالات
برترینها: خانمها به دلایل مختلفی کاشت ناخن انجام میدهند؛ برخی صرفا برای زیبایی و برخی دیگر به دلیل مشکلات ناخنهایشان و برای پوشاندن ناخنهایی که به گفته خودشان رنگ و روی زیبایی ندارد انواع کاشت را تجربه میکنند. مهم نیست به چه دلیل و با چه انگیزهای کاشت ناخن را انتخاب میکنید؛ مهم این است که با واقعیتها و عوارض کاشت ناخن آشنا شوید. در این مقاله، انواع کاشت، مزیتها و عوارض آنها را مرور میکنیم.
کاشت قالب
در این نوع از کاشت مواد را داخل قالب ناخن مصنوعی میگذارند تا شکل آن را به خود بگیرد. ابتدا مواد ضد قارچ را روی ناخن میزنند و بعد قالب را روی ناخن فشار میدهند تا مواد روی ناخن خشک شود بعد از چند دقیقه ناخن مصنوعی را برمیدارند. در این نوع کاشت دیگر سوهانکشی نمیشود و از چسب ناخن هم استفاده نمیشود این نوع کاشت راحتترین نوع کاشت و در عین حال بیکیفیتترین است. در این نوع کاشت به دلیل اینکه عمل سوهانکشی انجام نمیشود بعد از مدت کوتاهی بهاصطلاح ناخن هوا میگیرد و جمع شدن هوا زیر ناخن کاشت یکی از مهمترین دلایل برای به وجود آمدن قارچ است. در این نوع کاشت باید مراقب بود تا ناخنها کمترین تماس را با آب داشته باشند.
به چه کسانی توصیه میشود؟
معمولا کاشت قالب به افرادی که زمان کمتری برای رسیدگی به ناخنهایشان دارند توصیه میشود. ازآنجا که در این نوع کاشت باید کمترین تماس را با آب داشت، خانهدارها از انتخاب این نوع کاشت پرهیز کنند. این نوع کاشت زمان کمتری نیاز دارد، به سوهانکشی نیاز ندارد و نظم بسیار خوبی بین کاشت ۱۰ انگشت ایجاد میکند.
برای چه کسانی مناسب نیست!
این نوع کاشت به افرادی که ناخنهای پراکنده و یک شکل ندارند اصلا توصیه نمیشود. به دلیل قالبی بودن این نوع کاشت باید تمام ناخنهای دو دست یک شکل باشند در غیر اینصورت کاشت به شکل مرتبی انجام نخواهد شد. به دلیل ضخیم بودن کاشت، کار از حالت طبیعی خود خارج میشود. این نوع کاشت را میتوان روی انگشتهای استاندارد کار کرد. نکته مهم این است که احتمال هوا گرفتن این کاشت بیشتر است. ماندگاری کمتری داردو در مقایسه با روشهای دیگر مواد بیشتر مصرف میشود.
کاشت پودری
در کاشت اولیه تیپ یا همان ناخن مصنوعی از نیمه ناخن با چسب ناخن چسبانده میشود و تا اندازه دلخواه کوتاه میشود. روی ناخن مواد ضد قارچ را میزنند، بعد پودر کاشت که همان مواد دندانپزشکی است روی ناخن زده و در امتداد قالب کار میکنند و بعد از آن با سوهان برقی به ناخن شکل میدهند. بهترین نوع کاشت همین نوع پودری است. برای این نوع کاشت زمانی بیشتر و سوهانکشی دقیق و حرفهای جهت یکسان بودن ۱۰ انگشت نیاز است.
به چه کسانی توصیه میشود؟
این نوع کاشت زمانبر است و در هر بار ترمیم حدود یک ساعت تا یک ساعت و نیم زمان شما را میگیرد و هر انگشت به صورت جداگانه و زمانبر احتیاج به سوهانکشی دارد، این کاشت برای کسانی که وقت و حوصله کافی ندارند توصیه نمیشود. بهترین نوع کاشت همین نوع پودری است.
کاشت ژل
مواد ژل به صورت آماده قابل خریداری است. آن را بعد از مواد ضدقارچ روی ناخن میگذارند و در دستگاه یووی قرار میدهند تا خشک شود. این نوع کاشت شبیه همان کاشت پودر است و فقط مواد آنها با هم فرق میکند. به طور کلی کاشت با قالب یا قلم دو شیوه متفاوت در کاشت پودری هستند که هر یک مزیتها و نکات منفی مخصوص به خود را دارند.

جزیره نیل | 0936.7600.271 | jazirehnail 3-25-300x199 کدام روش کاشت ناخن بهتر است؟ مراقبت و سلامتی مقالات
بهطور کلی بهترین شیوه کاشت پودر با قلم است، زیرا شما میتوانید انواع ناخنها را بهراحتی کاشت کرده و مشکلات ناخن را برطرف کنید. همچنین محکمتر و مقاومتر از کاشت قالب است و کمتر هوا میگیرد و شما به راحتی میتوانید فرم مورد نظر خود را به آن بدهید.
معایب و محاسن کاشت
ناخن در کاشت هیچ آسیبی نمیبیند، زیرا تا وقتی که ناخن رشد میکند و فرد احتیاج به ترمیم پیدا میکند یعنی ناخن سالم است و رشدش متوقف نشده است. در بعضی مواقع کاشت برای کسانی که عادت بهجویدن ناخن دارند هم پیشنهاد میشود، زیرا به دلیل بدمزگی مواد و کنده نشدنش این عادت از سر آنها میافتد. چسب ناخن حساسیتزا نیست، اما ممکن است برخی به مواد کاشت حساسیت داشته باشند که در آن صورت پوست آنها دچار اگزما میشود و باید هرچه سریعتر کاشت را بردارند.
مقایسه انواع کاشتها با هم
کاشت پودری کاشتی است که ۸۰ درصد در کل ایران انجام میشود. کاشتهای ژلهای ۱۵ درصد و کاشتهای دیگر تنها ۵ درصد مخاطب دارند. کاشت پودری کاشت مادر است و اکثرا با کاشتهای دیگر ترکیب میشود و دوام بیشتری دارد. البته دوام هر کاشتی به نحوه و نوع اجرای آن نیز بستگی دارد.
کاشت ژلهای ناخن کاشت زیبایی است که در مناطق شرجی دوام بیشتری دارد، اما اگر مواد کاشت ناخن مطلوب و مناسب باشد در هر هوایی چه خشک و چه شرجی تا یک ماه دوام میآورد. کاشتهای دیگر هم ترکیبی است یا با مواد مختلف و شیوههای متفاوت مثل کاشت دیپینگ، کاشت سیلک یا کاشت فیبری انجام میشود.
عوامل ترک خوردن مواد کاشت ناخن
اگر کاشت ژلهای باشد معمولا در مکان خشک ترک میخورد. اگر کاشت پودری باشد یا کمتر از حد مواد گذاشتهاید و با کارهای روزمره خانه آسیبپذیر شده یا زیاد سوهانکشی کردهاید و مواد نازک شده یا مواد پودرتان مرغوب نیست یا قلمویتان خوب به لیکویید آغشته نشده و پودرتان خوب خیس نشده و جذب صدف نشده احتمال خشک شدن و خراب شدن آن زیاد است.
دلایل بسیار است، ولی اگر مراحل را به دقت انجام دهید مواد نه ترک میخورد و نه میشکند. در کاشت ناخن، موادگیری مهمترین بخش ترمیم یا کاشت است و نیاز به تمرین بسیار دارد.

جزیره نیل | 0936.7600.271 | jazirehnail 4-19-225x300 کدام روش کاشت ناخن بهتر است؟ مراقبت و سلامتی مقالات
چرا کاشت ناخن توصیه نمیشود؟
مهمترین و شایعترین مضرات کاشت ناخن حساسیت و آلرژی به چسب نگهدارنده قالب کاشت ناخن است یکی دیگر از آسیبها این است که وقتی افراد کاشت ناخن دارند و میخواهند یک شیء را بلند کنند به دلیل بلند بودن ناخن و فاصلهای که از سطح سر انگشتان دارد باعث میشود ناخن به سمت عقب برگردانده شود، این اتفاق در ناخنهایی که کاشت ندارند، اما بلند هستند هم اتفاق میافتد و در نهایت به بیماری به نام جدا شدن ناخن از بستر منجر میشود.
گاهی وقتها قالب کاشت ناخن کامل پوشیده نمیشود و به اصطلاح هوا میگیرد و همین مسئله باعث میشود بین ناخنها جرم تشکیل شود که در طولانیمدت رنگ ناخنها را تغییر میدهد.
چه افرادی اصلا ناخن نکارند؟
به کسانی که بیماری عفونی و قارچی دارند توصیه میشود که کاشت انجام ندهند، چون این کار باعث میشود فرد پیشرفت بیماری خود را از چشم دور کند. کسانی هم هستند که مستعد عفونت هستند و سیستم دفاعی بدن ضعیفی دارند و، چون آنها خودشان مستعد تمام بیماریهای ناخن هستند، با این کار بیماری را تسریع میکنند.
در چه حالتی خطرناک است؟
از نگاه کلی تفاوت خاصی وجود ندارد، اما ناخن های پا به دلیل اینکه در بیشتر روز در یک فضای بسته هستند، آسیبپذیرترند. رعایت بهداشت ناخن پا هم از ناخن دست دشوارتر است به همین دلیل کاشت ناخن در پا میتواند خطرناکتر باشد.
تنها در این موارد ناخن بکارید
کاشت ناخن تا حد امکان توصیه نمیشود مگر در مواقع خاص مثل کسانی که ناخنشان عیب دارد، یعنی ناخنهایی که بهطور ژنتیک ایراد دارند و ظاهر خوبی ندارند آن هم به صورت مقطعی و با رعایت تمام نکات ایمنی و بعد از امتحان کردن تمام موارد ایمنی و جواب نگرفتن.
نکات ایمنی بعد از کاشت
با اجسام آلوده تماس نداشته باشید، مراقبت کنید تا ضربه به ناخنهایتان نخورد و در کارهای روزمره هنگام استفاده از مواد شوینده و آب تا حد امکان از دستکش استفاده کنید.
مراقب آلرژی باشید
هیچ تفاوتی در نوع کاشت وجود ندارد فقط ممکن است اندازه حساسیتها به مواد در افراد متفاوت باشد که در اینصورت آن موردی که کمتر حساسیتزاست ارجحیت دارد، اما در اصل هیچ تفاوتی ندارد.
پیشگیری کنید

راههای درمان بستگی به نوع آسیبی دارد که به ناخنها میخورد. اگر ناخنها عفونت کنند با آنتیبیوتیکها و موارد لازم درمان صورت میگیرد. اگر جرم بهوجود بیاید، باید جرمها برداشته شوند. در مورد جدا شدن ناخن از سطح هم درمان به اینصورت است که ناخن باید از جا در آورده شود.
اگر در مراحل اولیه درمان صورت گیرد ناخن مجدد رشد خواهد کرد، اما اگر زمان زیادی گذشته باشد زیر ناخن پوستههایی تشکیل میشود که دیگر مانع از چسبیده شدن ناخن به پوست میشود. اما شرط عقل این است، که قبل از بروز مشکل به فکر پیشگیری باشید

 

1 دیدگاه در “کدام روش کاشت ناخن بهتر است؟

  1. Laura گفت:

    Hey there! I just wanted to ask if you ever have any trouble with
    hackers? My last blog (wordpress) was hacked and
    I ended up losing a few months of hard work due to no back up.
    Do you have any methods to protect against hackers?

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *