پنس سر کج

این ابزار جهت برداشتن و گذاشتن نگین و طرحهای سه بعدی در طراحی ناخن نیز کاربرد دارد

پنس سر کج کاشت مژه در هنگام کاشت مژه براي ايجاد فاصله بين مژه ها مورد استفاده قرار مي گيرد.

از این ایزار ( با بدنه کاملا استاندارد ) جهت برداشتن مژه های تکی در کاشت مژه نیز استفاده می شود.