محصولات خریداری شده از فروشگاه جزیره تحت شرایط زیر ظرف 24 ساعت قابل بازگشت به فروشگاه می باشد .

توجه داشته باشید در صورتی که اشتباهی توسط فروشگاه جزیره صورت گرفته باشد ، هزینه بازگشت کالا به عهده فروشگاه بوده و در غیر این صورت هزینه بازگشت به عهده مشتری محترم می باشد .

محصولات برقی غیر قابل مرجوع بوده و تمامی محصولاتی که قابل مرجوع باشد به هیچ عنوان نباید توسط مشتری محترم استفاده شده باشد و یا از حالت بسته بندی خارج شده باشد